lördag 9 januari 2016

Målsta 131


Huset är ursprungligen uppfört i Gimdalen år 1861. Det flyttades till nuvarande plats ca 2 mil väster om Sundsvall under 1960-talet. I bottenplanet finns både kakelugn, järnspis och öppen eldstad. Timret är i mycket gott skick, kanske delvis beroende på att slamfärgen som huset målats i innehåller  järnvitriol.

Förlagan.

Huset i Målsta i skala 1:30. Byggt av täljda sälgskott.

Detalj farstubron.
onsdag 2 december 2015

Projekt: Bagarstugan i Bastuträsk by


Bagarstugan i Bastuträsk by. Skala 1:30.

Bagarstugan på norra sidan om Bastuträsket är mycket gammal. Utifrån byggnadstilen bör det ha uppförts under slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Huset har inte alltid stått på sin nuvarande plats. Det är ditflyttat från annat håll kanske från Långträsk som ligger i närheten. Bagarstugan var då det första huset på tomten. Senare byggdes den större mangårdbyggnaden år 1876.

Detalj porten.

I det stora köket fanns en bakugn och i kammaren har det funnits en kamin. Köket har förhöjd takhöjd. Ovan köket finns ett förrådsutrymme. 


Södra gaveln


Förlagan i Bastuträsk by under påsktid.

Externa länkar


onsdag 23 september 2015

Projekt: Rismyrliden

Rismyrliden är ett nybygge ca 4 mil väster om Skellefteå. Det utsynades år 1825 av Johan Johansson och sedan dess har ett antal byggnader tillkommit. Den första byggnaden på platsen var parstugan med fastighetsbeteckning Rismyrliden 1:2. Denna flyttades med all sannolikhet till platsen från någon närbelägen plats. Ursprungligen var det en enkelstuga som kom att byggas ut till en parstuga genom att förlängas i den södra gaveln. Huset som kallas "Brors hus" är omålat och genomgick en restaurering år 2008.
Parstugan i Rismyrliden. Skala 1:30.

Södra gaveln


Porten
Förlagan - parstugan i Rismyrliden.


Externa länkar